Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Sklep nie ponosi kosztów zwrotu towaru.

Każdy zakup w sklepie VANUBA podlega prawu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny, składając oświadczenie w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie towaru.

Formularz odstąpienia od umowy - do pobrania

Aby odstąpić od umowy należy poinformować Nas o swojej decyzji przesyłając oświadczenie na adres :

VANUBA
FIRMA "RUSNAK"
ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ

z dopiskiem „Zwrot Vanuba” .

Zalecamy przesłanie informacji na adres elektroniczny : zwroty@vanuba.com
Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od umowy na adres jak powyżej.
Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia oraz zakupionego towaru na wskazane konto bankowe.

WYMIANA

Nie realizujemy wymian.

REKLAMACJE

Robimy wszystko, aby nasze produkty były wykonane z jak największą starannością. Jednak w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, istnieje możliwość zareklamowania zakupionego produktu.

W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny:

Formularz reklamacyjny  - do pobrania
Przy pierwszym zgłoszeniu.

Formularz reklamacyjny  - do pobrania
Przy drugim zgłoszeniu.

Formularz reklamacyjny - do pobrania
Do zamówień złożonych do 21.07.2023r

Do wypełnionego formularza reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu (paragon, wyciąg z konta) oraz

odesłać wraz z zakupionym produktem na adres:

VANUBA
FIRMA "RUSNAK"
ul. Grel 91
34-400 Nowy Targ
Polska

Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, przed upływem tego czasu Klient
zostanie poinformowany o decyzji dotyczącej rozpatrzenia reklamacji.

Wyłączenia z reklamacji:

1. Wytarcia i zużycie wełny naturalnej, którą wypełnione jest obuwie oraz wytarcie i zużycie wierzchniej części obuwia pokrytej skórą naturalną z uwagi na swoje właściwości strukturalne wynikające z normalnego zużycia oraz codziennej eksploatacji.
2. Widoczne gołym okiem różnice w kolorze i strukturze skóry naturalnej oraz załamania powstałe w trakcie użytkowania i wynikające z naturalnych właściwości skóry i materiałów, z których wykonany jest towar.
3. Towar zużyty lub posiadający wady powstałe przy nieprawidłowej konserwacji.
4. Plamy i zacieki powstałe w skutek nieprawidłowej konserwacji i użycia niewłaściwych środków pielęgnacyjnych lub wynikające z użytkowania obuwia w sposób nieprawidłowy lub w warunkach do tego nieprzeznaczonych.