Polityka prywatnościI. Informacje ogólne

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego www.vanuba.com, zwanego dalej „Sklepem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Piotra Rusnak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Firma Rusnak Piotr Rusnak” z siedzibą w Nowym Targu, ul. Grel 91, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-100-12-53- zwanego dalej „Administratorem”.

Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o naszych Klientach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Klientów zamówień na oferowane przez Sklep towary i usługi.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientom Sklepu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupów w naszym sklepie internetowym www.vanuba.com .

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ zdecydowałeś się dokonać zakupów w naszym Sklepie Internetowym www.vanuba.com lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w formie usługi Newsletter na podany adres e-mail o ofercie Sklepu lub w inny sposób przekazałeś nam swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej Sklepu. Sklep prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, z którym możesz się zapoznać tutaj.

II. Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Piotr Rusnak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Firma Rusnak Piotr Rusnak” z siedzibą w Nowym Targu, ul. Grel 91, 34-400 Nowy Targ.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych , pisząc na adres: shop@vanuba.com

III. Zasady i zakres gromadzonych danych oraz informacji a także sposób ich wykorzystywania

1. W czasie przeglądania zawartości Sklepu przez Klientów, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klientów oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Sklepu, przeglądane treści.
2. Samo przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta jego danych osobowych.
3. Jeżeli Klient skorzysta z naszego Sklepu, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach :

a) W celu wykonywania zawartych z Klientem umów sprzedaży towarów ze Sklepu - podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Klienta podania danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Klientowi zakupionych Towarów (to jest co najmniej – imienia i nazwiska, adresu do dostawy towaru, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a przy założeniu konta klienta również hasła) ; podanie Twoich danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy. Dane osobowe, których podanie przez Klienta jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Klienta ;

b) W celu prowadzenia konta Klienta na stronie Sklepu - podstawą przetwarzania danych Klienta będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu. Założenie konta w Sklepie umożliwi Klientowi również dostęp do przekazanych przez Klienta danych, w tym historii zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie danych osobowych Klienta w tym celu nie jest obowiązkowe ale konieczne do wykonania umowy ; Złożenie zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

c) W celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych - w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisów prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta ;

d) Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez niego adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych (usługa Newsletter) – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, która nie jest obowiązkowa i Klient może ją cofnąć w każdej chwili klikając na link Newslettera umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia ;

e) W celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Klienta w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od Klientów Administratora.

IV. Komu będziemy udostępniać dane Klientów

1. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji bez ich zgody.
2. Dane osobowe Klientów przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, księgowym, świadczącym usługi z zakresu obsługi płatności drogą elektroniczną oraz realizującym dla nas dostawę towarów. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
3. Do Klienta należy decyzja czy i jakie dane nam udostępnia, Klient musi jednak pamiętać, że dokonując zakupów w Sklepie podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia Klienta. Nie podanie wymaganych przez nas danych w formularza zamówienia lub w formularzu rejestracji konta skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia.

V.  Okres przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Klienta dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie:

a) niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych Klienta, jak również potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Klienta jego danych,
b) w razie, gdy Klient zgłosi żądanie usunięcia jego konta w Sklepie możemy przetwarzać  dane Klienta w okresie niezbędnym do potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam  – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam przez Klienta jego danych.

IV. Uprawnienia Klientów

1. Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak :
 
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami przesyłając informację pod adres Administratora danych : shop@vanuba.com
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do Twoich danych osobowych na Twoim koncie w Sklepie. Możesz tam edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyłeś konta w Sklepie napisz do naszego Administratora danych  na adres : shop@vanuba.com – przekażemy Ci informacje jakie Twoje dane przetwarzamy i zaktualizujemy je na Twoje żądanie.

2. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
a)  Usunięcia danych – jeżeli chcesz, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane, możesz usunąć swoje konto w Sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Pamiętaj jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia tych Twoich danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam) ;
b) Żądanie ograniczenia przetwarzania twoich danych ;
c) Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym ;
d) Cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody ;
e) Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody ;
f) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

3. Możesz wykonać wszystkie powyższe prawa kontaktując się z naszym Administratorem danych (adres e-mail: shop@vanuba.com )

4. Masz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

V. Pliki Cookies

1. W Sklepie wykorzystujemy pliki typu Cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem), służące do późniejszej identyfikacji użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
2. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki Cookies na dysku komputera. W plikach Cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Za pomocą Cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu użytkowników, aktywności użytkowników i sposobie wykorzystania Sklepu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji użytkownika. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Sklepu. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.
3. Administrator stosuje pliki Cookies  w celu: zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, tworzenia statystyk oraz przystosowania Sklepu do preferencji użytkownika. Administrator może umieszczać na urządzeniu użytkownika Sklepu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania użytkownika jako zalogowanego. Pliki trwałe to pliki dostępne przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania użytkownikom, że są zalogowani w Sklepie.
4. Pliki Cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Sklepie plików Cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik Sklepu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała Cookies lub ostrzegała użytkownika przed zapisaniem pliku Cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu będzie mniej wydajne, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Sklepu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.